Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Nye lover fra 1. januar 2018

28/02/2018

Nye lover fra 1. januar 2017

25/01/2017

Høyesterett: Beregning av prisavslag ved mangler i leilighet når sameiet har bygningsskadeforsikring

28/06/2016

Ny justitiarius utnevnt

20/02/2016

Ny advokatlov: Advokatforeningens høringsuttalelse

12/01/2016

Advokat Bårdlund oppnevnt i lovutvalget for Familierett, arv og skifte

12/01/2016

Endringer i byggereglene fra nyttår

12/01/2016

Nye lover fra 1. januar 2016

12/01/2016