Forsikringsrett

Linnet & Co Advo­kat­firma har betydelig erfaring og kompe­tanse innen saker knyttet til forsikringsrett. Vi tilbyr råd­givning, vei­led­ning og bistand i saker om rettig­heter og for­plikt­elser i forsik­rings­avtaler. Vår bistand omfatter også tviste­løsning og vold­gift på saks­området.