Avtale- og kontraktsrett

Samtlige advokater i Linnet & Co Advo­kat­firma jobber jevnlig med kontrakts­retts­lige spørsmål, både av forretnings­juridisk og privat karakter. Med solid kunn­skap om de ulike retts­områders regler og krav, bistår vi klienter med både inn­gåelse og tolkning av avtaler. Profesjonell bistand med utforming av kontrakter reduserer risikoen for tvister i ettertid.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Kontraktsforhandlinger
  • Utforming av kontraktsdokumenter
  • Avtaletolkning
  • Registrering og søk i offentlige registre
  • Tvisteløsning og voldgift