Seier også i lagmannsretten for vår advokat Ole-Martin Jensen

Vår svært dyktige advokat Ole-Martin Jensen representerte Nordkapp kommune mot Scandic, om parkeringsavgiften på Nordkapplatået først i tingretten, for så i lagmannsretten med vinn i begge instanser. Vi gratulerer vår advokat Ole-Martin Jensen og Nordkapp kommune med nok en sier. En klok og viktig dom fra Hålogaland lagmannsrett.

Scandic tapte i lagmannsretten om parkeringsavgift på nordkapplatået